Latifa Gahouchi – Sénatrice – Députée régionale

Mondelinge vraag aan mevrouw Marie-Dominique Simonet belast met de Leerplichtwet, getiteld “Politie-ingrijpen op school: een slechte gewoonte ?”

Document disponible ICI

& Nbsp;

police-ecole

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus