Latifa Gahouchi – Sénatrice – Députée régionale

Steun voor werknemers met vervroegd pensioen van Caterpillar

Ik ging op de Caterpillar website vanochtend om werknemers te ondersteunen. De federale overheid heeft maatregelen die sinds 1 januari genomen: bruggepensioneerden nu om werk te zoeken, of uitkering te verliezen “vervroegde uittreding” en het complement van de werkgever.
Sommige mensen hebben de kracht gegeven om hun status te werk te aanvaarden. Anderen hebben afgesproken om plaats te geven aan de jonge.
Vandaag, de federale regering zet ze in concurrentie met hen.

Toch sociale vooruitgang ondermijnd.
cat1

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus