Latifa Gahouchi – Sénatrice – Députée régionale

Wallonië: Alles over de hervorming van de premie energie en huisvesting voor particulieren minister Paul Furlan

Op voorstel van minister van Volkshuisvesting en Energie, Paul Furlan, de regering heeft het ontwerp van decreet houdende invoering van een stelsel van premies voor individuen bevorderen van energiebesparing en renovatie van woningen.
De hervorming van de belangrijkste : het aantal premies en in aanmerking komende werken, de hoogte van het inkomen ondersteunende functie, het te incasseren bedrag, procedures.
Het s & rsquo; d & rsquo; progressieve hervormingen die een laag inkomen gunsten. Proficiat aan minister Furlan en al de Waalse Regering.

Hervorming van premies Energie en huisvesting aan personen

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus